Podsumowanie roku akademickiego 2017/18 Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja’

Kolejny semestr dobiega końca zatem czas na małe podsumowanie tego co się działo w naszym Kole przez ostatnie parę miesięcy. Semestr letni roku akademickiego obfitował w wiele wydarzeń z naszym udziałem. Były to eventy różnego rodzaju, począwszy od konferencji naukowych, poprzez organizacje wizyt studyjnych aż po publikację tekstów naukowych naszych członków. Zdołano również pozyskać materiały promocyjne, które mamy nadzieję przyczynią się w przyszłości do jeszcze lepszego promowania SKN „Eurointegracja” nie tylko na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza lecz również po za obrębem rodzimej uczelni.

W kilku zdaniach na temat poszczególnych wydarzeń organizowanych przez  SKN „Eurointegracja”:

·         Poznaj drogę do Akademii Energii im. Lesława A. Pagi – spotkanie z Alumnami

Spotkanie to zostało zorganizowane 24 stycznia br. I zgromadziło sporą liczbę studentów, głównie kierunku energetyka lecz również innych kierunków, którzy mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat Akademii Energii od jej alumna – Pana Macieja Sznajdera. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane z dostaniem się do Akademii Energii oraz przedstawienie zasad funkcjonowania tej Akademii, korzyściami oraz wyzwaniami płynącymi z udziału w tym projekcie.

Linki do szerszych relacji:

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/9-aktualnosci/43-poznaj-droge-do-akademii-energii-relacja-ze-spotkania

https://www.facebook.com/116433235186360/photos/?tab=album&album_id=953626171467058

·         Wizyta studyjna w zakładzie górniczym PMG Husów

Dnia 6 marca mieliśmy przyjemność odbyć wizytę studyjne do Podziemnego Magazynu Gazu w Husowie. PMG zalicza się do krytycznej infrastruktury energetycznej i stanowi strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. W wizycie wzięło udział około 50 studentów głównie z kierunku energetyka oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Linki:

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/49-wizyta-studyjna-w-podziemnym-magazynie-gazu-w-husowie

·         Udział członków Koła w wydarzeniu „Energia i obronność w regionie nordycko-bałtyckim”

9 marca br. w Lublinie odbyło się wydarzenie „Energia i obronność w regionie nordycko-bałtyckim” podczas którego były prezentowane rezultaty projektu Nordic-Baltic Security in Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus”. W trakcie trwania tego wydarzenia odbyła się debata, w której czynny udział brał przewodniczący SKN „Eurointegracja” Paweł Węgrzyn.

·         Człowieka tworzą maniery i charakter – Szkolenie z zakresu kindersztuby

W marcu, a dokładniej 20 tegoż miesiąca SKN w ramach spotkań Koła było organizatorem szkolenia pt. „Człowieka tworzą maniery i charakter – Szkolenie z zakresu kindersztuby”. Szkolenie przeprowadził opiekun SKN – dr Mariusz Ruszel. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami etyki obowiązującymi m.in. w administracji rządowej jak i w codziennym życiu/

Linki:

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/51-czlowieka-tworza-maniery-i-charakter-szkolenie-z-kindersztuby

·         Udział w Konferencji Naukowej  PWSTE w Jarosławiu  

22 marca br. Grupa naszych studentów uczestniczyła w Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne państwa - szanse i zagrożenia" organizowanej przez PWSTE w Jarosławiu.

Podczas Konferencji studenci uczestniczyli w dwóch panelach:

I - Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego państwa

II - Zarządzanie bezpieczeństwem lotniczym. Krajowy plan bezpieczeństwa w lotnictwie.

Podczas paneli zostały przedstawione aspekty związane z klastrami energii, bezpieczeństwem energetycznym Polski, infrastrukturą krytyczną, zasadami bezpieczeństwa lotniczego oraz metodologią badania wypadków lotniczych.

 

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/53-udzial-czlonkow-skn-w-konferencji-naukowej-pwste-w-jaroslawiu

 

·         Kryptowaluty i innowacje na rynku usług płatniczych

Ostatnim marcowym eventem była konferencja organizowana wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim – Oddział w Rzeszowie pod nazwą: „Kryptowaluty i innowacje na rynku usług płatniczych”. Konferencja odbyła się 27 marca, a jej uczestnikami byli zarówno studenci jak i przedstawiciele jednostek samorządowych czy też lokalni przedsiębiorcy.

Link:

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/54-kryptowaluty-i-innowacje-na-rynku-uslug-platniczych-relacja

·         Wspólna Europa jako dom, opowieść i mit – 11 kwietnia 2018r.

Otwarty wykład, podczas którego mieliśmy przyjemność gościć dr hab. Pawła Borkowskiego, prof. UW. W trakcie prelekcji uczestnikom zostało zaprezentowane spojrzenie na wspólną Europę z różnych punktów widzenia.

·         III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 16-17 kwietnia 2018r.

Kwiecień w SKN „Eurointegracja” tradycyjnie już upłynął na pracach związanych z wyżej wymienioną Konferencją Naukową, którą mieliśmy przyjemność współorganizować. Jest to zdecydowanie największe wydarzenie w jakim uczestniczymy, dające równocześnie największe możliwości rozwoju dla członków naszego Koła.

Linki:

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/58-podsumowanie-iii-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-bezpieczenstwo-energetyczne-filary-i-perspektywa-rozwoju

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/59-materialy-video-z-iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-energetyczne-filary-i-perspektywa-rozwoju

·         Wyjazd do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce

Finalnym akcentem tego pracowitego semestru była organizacja wyjazdu do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce w dniu 29 maja 2018r. Wyjazd ten był doskonałą okazją do zapoznania się nie tylko z przemysłem wydobywczym w Polsce, ale przede wszystkim z sylwetką patrona naszej uczelni – Ignacym Łukasiewiczem.

Link:

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/62-wyjazd-do-muzeum-przemyslu-naftowego-i-gazowniczego-fotorelacja

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/63-relacja-z-wyjazdu-do-bobrki

Prace naukowe naszych członków:

Studenci działający w ramach naszego Koła aktywnie działali również w sferze naukowej czego efektem są wystąpienia zarówno z posterem jak i publikacje naukowe w postaci Księgi Abstraktów oraz artykułów naukowych.

·         Księga abstraktów III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”:

http://www.instytutpe.pl/inne/ksiega-abstraktow-iii-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-bezpieczenstwo-energetyczne-filary-i-perspektywa-rozwoju/

·         Jakub Prugar, Paweł Węgrzyn – The role of oil and natural gas in the context of low-emission transport by 2030 w czasopiśmie naukowym  Energy Policy Studies No. 1(1)2017

http://www.instytutpe.pl/inne/pobierz-bezplatny-numer-czasopisma-naukowego-energy-policy-studies-112017/

Gadżety!

Jak już wcześniej wspomnieliśmy zdołano pozyskać materiały promocyjne. W związku z tym jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować Działowi Promocji Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, a w szczególności Pani kierownik Katarzynie Kadaj – Kuca oraz Panu Piotrowi Oczos za wykonanie projektów materiałów promocyjnych.

Link:

http://eurointegracja.prz.edu.pl/index.php/2-uncategorised/61-gadzety-i-materialy-reklamowe-skn

 

Podziękowania!

W związku z wyżej wymienionymi działaniami Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w jakim kol wiek stopniu przyczynili się do realizacji tych przedsięwzięć.

W szczególności dziękujemy Prorektorowi ds. kształcenia Panu dr hab. inż.  Grzegorzowi Masłowskiemu, prof. PRz  za dofinansowania oraz wspieranie naszych inicjatyw. Podziękowania kierujemy również do Działu Promocji PRz na czele z Panią kierownik Katarzyną Kadaj-Kuca. Dziękujemy Panu Piotrowi Oczos za wykonanie projektów materiałów promocyjnych SKN. Dziękujemy również Pani Monice Mularz – Dobrowolskiej  za współpracę podczas organizacji Konferencji „Kryptowaluty i innowacje na rynku usług płatniczych”. Dziękujemy Panu dr hab. Pawłowi Borkowskiemu, prof. UW  za przeprowadzenie wykładu pt. „Wspólna Europa jako dom, opowieść i mit”. Dziękujemy administratorom strony Wydziału Zarządzania za publikację i pomoc w promocji wydarzeń organizowanych przez SKN. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę naszego opiekuna dr Mariusza Ruszel, za cierpliwość, inspirację oraz nieocenioną pomoc w realizacji zadań. Dziękujemy również wszystkim członkom za zaangażowanie w dotychczasową działalność Koła – liczymy, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej!

Już dziś serdecznie zachęcamy do wstąpienia w szeregi naszego Koła w roku akademickim 2018/19!

Zachęcamy również do polubienia naszej strony na facebook’u znajdującej się pod linkiem:

https://www.facebook.com/SKNEurointegracja/

oraz odwiedzania naszej oficjalnej strony: http://eurointegracja.prz.edu.pl/