Tematyka: Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie  

Jakie działania podejmą Wasze państwa, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne swoich obywateli jak i całej UE? Pokażcie propozycje działań, które wzmocnią Waszą niezależność. Zaproponujcie kroki, które mogą doprowadzić do dywersyfikacji dostaw (pod kątem źródeł, dostawców oraz tras). Jak wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego całej UE? Które państwa wydają się być strategiczne przy realizacji tych założeń?  

Tematyka: Wewnętrzny rynek energii

 Przed jakimi wyzwaniami stoją rządy Waszych państw w zakresie rozwoju wewnętrznego rynku energii? Jakie są główne założenia polityk Waszych krajów mające na celu pełne wdrożenie oraz egzekwowanie obecnych przepisów energetycznych? Jakie inwestycje są niezbędne? Jakie działania należy podjąć, by uniknąć powstawania tzw. wysp energetycznych?  

Tematyka: Transformacja sektora elektroenergetycznego

Jakie są reprezentowane przez wybrane państwa strategie dążące do zmniejszenia wykorzystania węgla do produkcji energii? Jak realizować politykę niskoemisyjną mając na uwadze politykę klimatyczną Unii, zakładającą do 2030 roku zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40%, a zarazem mając na uwadze interesy państwowe? Energia jądrowa, odnawialne źródła energii, niskoemisyjne technologie wykorzystania węgla? 

Ze względu na duży stopień uzależnienia państw Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych, starzejącej się infrastruktury energetycznej, słabej integracji transgranicznych rynków energii oraz braku koordynacji polityk energetycznych państw członkowskich koniecznym staję się stworzenie Unii Energetycznej. Ma on zapewnić Unii Europejskiej i jej obywatelom bezpieczeństwo i stabilność dostaw, gwarantując tym samym zmniejszenie ich zależności energetycznej m. in. poprzez dywersyfikacje struktury wytwórczej oraz kierunku i źródeł dostaw surowców energetycznych. 

Regulamin debaty studenckiej prowadzonej  w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji  

„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

25 kwietnia 2017 r., Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

 

§1 

Organizator 

1. Organizatorem debaty jest Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” we współpracy z Katedrą Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. 

 

               Zgłoś udział w konkursie i wygraj wyjazd do Brukseli!

                   Dnia 8 marca 2017 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się
               
Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

              pod honorowym patronatem:

Pana Stanisława Ożoga
– Posła do Parlamentu Europejskiego,

-Pana dr. hab. inż. Stanisława Gędka, prof. PRz
– Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

 

Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”,
działające przy Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

W dniach od 11 do 22 października 2016 roku grupa 15 studentów, będących członkami Studenkiego Koła Naukowego "Eurointegracja" oraz "Młodzi Ekonomiści" pod opieką dr Krzysztofa Michalskiego, uczestniczyła w dwunastodniowej wizycie studyjnej do stolicy Niemiec. Projekt badawczy "Rozwój energetyki odnawialnej na przykładzie niemieckiego programu przemian Energiewende" finansowany był z funduszy niemieckiej instytucji DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) oraz Politechniki Rzeszowskiej. Dotyczył on polityki energetycznej Polski, Niemiec i Unii Europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, a także niemieckiego programu transformacji energetycznej "Energiewende".