W załączniku artykuł dotyczące organizowanej przez SKN "Eurointegracja" ogólnopolskiej konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku Unii Europejskiej". 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

W załączniku artykuł dotyczący organizowanego przez SKN "Eurointegracja"wyjścia studyjnego do Oddziału NBP w Rzeszowie.

W załączniku artykuł dotyczący współorganizowanej przez SKN "Eurointegracja" ogólnopolskiej konferencji "Polityka energetyczna Unii Europejskiej - filary i perspektywy rozwoju"
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

28 kwietnia 2015 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE”. Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania, Wydział Zarządzania oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” zorganizowały konferencję, której celem było ukazanie problematyki bezpieczeństwa energetycznego w kontekście kształtującego się wspólnego rynku energii UE. Z tego względu uczestnicy paneli starali się wypracować odpowiedzi na pytania: w jaki sposób wspierać konkurencyjność polskiej gospodarki na wspólnym rynku energii, jakie powinny być filary wspólnego rynku, a także jaki powinien być model integracji rynku energii UE. Konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych oraz pięciu paneli tematycznych, w których wzięło udział prawie 50 prelegentów z 20 ośrodków naukowych z Polski. W konferencji uczestniczyło ponad 500 osób oraz blisko 300 internautów.

Konferencja w Rzeszowie zgromadziła wiele osób, które na co dzień zajmują się rynkami energii oraz wieloaspektowo zagadnieniami bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Jako prelegenci wystąpili między innymi Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ireneusz Łazor – Prezes Towarowej Giełdy Energii SA, Piotr Kasprzak – członek zarządu z Hermes Energy Group SA., Aleksander Zawisza z Polskiej Akademii Nauk, czy też Robert Zajdler z Politechniki Warszawskiej. Konferencja łączyła w osobach prelegentów środowisko biznesowe z naukowym oraz stanowiła platformę wymiany myśli o rynkach energii w Polsce. Jednym z głównych aspektów poruszanych podczas spotkania był rynek gazu ziemnego oraz bezpieczeństwo Polski w kontekście nowych inwestycji w infrastrukturę odbiorczą oraz przesyłową.