W dniu 6 marca 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja” działającego przy Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego (specjalizacji: bezpieczeństwo ekonomiczne) z WZ  PRz, studenci Energetyki z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz wraz z pracownikami Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza wzięli udział w wizycie studyjnej w zakładzie górniczym Podziemnym Magazynie Gazu (PMG) w Husowie.

Obiekt ten ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i jest jednym z najważniejszych systemów magazynowania gazu ziemnego. Studenci mieli okazję odbyć wizytę w PMG w Husowie, który jest największym na Podkarpaciu i drugim co do wielkości polskim magazynem gazu ziemnego (pojemność 500 mln m³). Pracownicy PGNiG pokazali studentom zasady funkcjonowania obiektu od strony teoretycznej oraz praktycznej. Jednym z elementów wizyty studyjnej był wykład oraz dyskusja z pracownikami, podczas której grupa studentów poznała historię obiektu, zasady działania oraz świadczenia usług przez PMG w Husowie. Druga część wizyty studyjnej polegała na zwiedzaniu obiektu oraz poznaniu całego procesu obróbki technologicznej gazu ziemnego. Uczestnicy wizyty mogli się dowiedzieć w jaki sposób stosowane są nowoczesne technologie oraz rozwiązania, które zapewniają świadczenie usług na najwyższym poziomie. Wizyta studyjna trwała około 4 godzin i pozwoliła studentom zrozumień zasady funkcjonowania infrastruktury magazynowej gazu ziemnego, jak również całość procesów z nim związanych.

Studenci biorący udział w wizycie kierują serdecznie podziękowania dla Dyrektora Kazimierza Nowaka PGNiG S.A. - Oddziału w Sanoku a także pracowników PGNiG S.A. biorącym udział w spotkaniu jak również dla Prorektora ds. kształcenia PRz dra hab. inż. Grzegorza Masłowskiego, prof. PRz za zgodę na sfinansowania kosztów dojazdu.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja", Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. - Oddział w Sanoku. Inicjatorem wizyty studyjnej był dr Mariusz Ruszel z Katedry Ekonomii WZ PRz przy wsparciu przewodniczącego  Studenckiego Koła Naukowego "Eurointegracja" Pawła Węgrzyna.

 

https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweEurointegracja/