W dniu 29 maja 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja” działającego przy Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego (specjalizacji: bezpieczeństwo ekonomiczne) z WZ PRz, studenci Energetyki z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz, uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz  pracownicy Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza mieli okazję zwiedzić Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Muzeum to powstało na terenie najstarszej na świecie kopalni ropy naftowej. Miejsce to jest wyjątkowe również przez fakt, że po dziś dzień wydobywana jest tam ta ciekła kopalina, której posiadanie jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Muzeum obfituje w dziewiętnastowieczne eksponaty ściśle związane z przemysłem naftowym oraz rafineryjnym, co ciekawe, zobaczyć tam również można dwa oryginalne szyby naftowe, które powstały jeszcze za życia patrona naszej uczelni. Z drugiej strony obok wiekowych urządzeń ma się tam do czynienia z projekcjami multimedialnymi, które przedstawiają np. pracę aptekarza w XIX wieku oraz samego twórcę przemysłu naftowego i rafineryjnego.

Na początku wizyty w tym zajmującym 20 hektarów muzeum zobaczyliśmy wyżej wspomniane kopanki ropne oraz obelisk upamiętniający założenie w tym miejscu kopalni. Następnie zwiedziliśmy warsztat mechaniczny z 1864 roku, gdzie dowiedzieliśmy się na czym polega praktykowane tam za czasów Łukasiewicza wiercenie kanadyjskie oraz usłyszeliśmy o specyfice szybów naftowych. Stamtąd udaliśmy się do kancelarii Ignacego Łukasiewicza, w której zapoznaliśmy się z jego biografią, obejrzeliśmy kolekcję ręcznie zdobionych lamp naftowych, ekspozycję geologiczną czy rekonstrukcję pierwszej na świecie lampy naftowej, a także wzięliśmy udział w wyżej wspomnianych projekcjach multimedialnych. Na tym etapie muzeum bez wątpienia zaskoczyło nas swym eklektycznym podejściem do przybliżenia nam historii ropy naftowej, którą nierzadko określamy mianem czarnego złota. W jednym budynku mieliśmy do czynienia zarówno z prehistorycznymi skamielinami, jak i najnowszymi rzutnikami projekcyjnymi, za pomocą których mogliśmy się przenieść w czasy twórcy lampy naftowej. Na koniec odbyliśmy „podroż do wnętrza ziemi” – zwiedziliśmy mieszczącą się pod powierzchnią ziemi salę, w której zapoznaliśmy się m.in. z podstawami pracy geologa oraz obejrzeliśmy makietę Podziemnego Magazynu Gazu w Strachocinie. Ekspozycja zawierała także informacje na temat PMG w Husowie, co było miłym odniesieniem do naszej poprzedniej wizyty studyjnej.

Studenci biorący udział w wizycie kierują serdecznie podziękowania dla Pana Ryszarda Rabskiego Prezesa Zarządu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, a także pracowników muzeum biorącym udział w spotkaniu jak również dla Prorektora ds. kształcenia PRz dra hab. inż. Grzegorza Masłowskiego, prof. PRz za zgodę na sfinansowania kosztów dojazdu.

Wizyta edukacyjna w muzeum została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja", Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Inicjatorem wizyty był dr Mariusz Ruszel z Katedry Ekonomii WZ PRz przy wsparciu przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego "Eurointegracja" Pawła Węgrzyna.

Edyta Kalandyk