Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju, która odbędzie się 25-26 kwietnia 2016 r. w Politechnice Rzeszowskiej. 

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji w zakresie przyszłości polityki energetycznej Unii Europejskiej. Podczas paneli plenarnych będą prowadzone dyskusje na temat perspektyw rozwoju Unii Energetycznej oraz transformacji polskiej polityki energetycznej. Podczas sesji tematycznych będzie mowa o:

  •     bezpieczeństwie energetycznym UE
  •     wspólnym rynku energii
  •     transformacji energetycznej w państwach unijnych
  •     efektywności energetycznej
  •     odnawialnych źródłach energii
  •     inteligentnych sieciach
  •     badaniach i rozwoju innowacyjnych technologii obszaru energii

Konferencję organizuje Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Katedrą Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja.”

Szczegóły na stronie: www.instytutpe.pl/konferencja-2016/

Pobierz program konferencji