Transformacja energetyczna – przykład ??Niemiec, ??Austrii i ??Szwajcarii” – to temat wykładu otwartego, jaki w dniu 21 listopada 2019 r. przeprowadziła na Wydziale Zarządzania PRz ?‍?dr Anna Kucharska.


Dziekan WZ, dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz, powitał dr A. Kucharską i zachęcił uczestników do dyskusji po wykładzie, zaś dr Mariusz Ruszel – prodziekan WZ ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką podziękował Przemysławowi Ogarkowi i Dominikowi Michalikowi – członkom działającego na WZ przy Katedrze Ekonomii Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja” za zorganizowanie spotkania.

??Energia jako jeden z podstawowych czynników warunkujących funkcjonowanie współczesnych cywilizacji sprawia, że zagadnienia związae z jej dostępnością należą do priorytetowych zadań państw. Potrzebie zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego towarzyszy narastające poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska i klimatu. Stąd też została sformułowana koncepcja transformacji energetycznej, która odnosi się do radykalnej przebudowy sektora energetycznego w celu przeniesienia ciężaru produkcji energii na źródła odnawialne.
Koncepcja ta dotyka także pozostałych gałęzi gospodarczych w kierunku niskoemisyjnej, bardziej ekologicznej i efektywnej energetycznie działalności. Ponadto, konsekwencją celów promowanych przez pojęcie transformacji energetycznej jest przemodelowanie dotychczasowego społeczeństwa w sposób gwarantujący mu zrównoważony rozwój, tj. bez szkody dla otoczenia i przyszłych pokoleń.
Koncepcja transformacji energetycznej w największym stopniu została rozpropagowana przez Niemcy – tzw. Energiewende. Jednak istotne postępy na tym polu posiadają także inne państwa, często niedoceniane z uwagi na mniejsze znaczenie gospodarcze na arenie międzynarodowej, jak np. Austria i Szwajcaria. Te państwa wspólnie z Niemcami tworzą umowny region DACH i w jego ramach nawiązują współpracę m.in. na polu energetycznym. Działania na polu energetyki i łączenie krajowych potencjałów służą budowaniu silnych gospodarek narodowych i podnoszeniu konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

??W imieniu organizatorów wydarzenia składamy serdeczne podziękowania dla dr Anny Kucharskiej za zaszczycenie nas swoją obecnością i poprowadzenie interesującego wykładu, a także dla dr hab. Marcina Jurgilewicza, prof. PRz - dziekana WZ i dr Mariusza Ruszel - prodziekana WZ ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką za wsparcie przy organizacji wydarzenia.

Do zobaczenia na kolejnych wykładach organizowanych przez nasze Koło?