Zapraszamy do zapoznania się z nową recenzowaną publikacją zbiorową pt. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy. Uwarunkowania – wyzwania – innowacje, w której swoje artykuły opublikowali członkowie SKN.

Publikacja dostępna jest w formie e-booka:

Pobierz e-book – Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I EUROPY. UWARUNKOWANIA – WYZWANIA – INNOWACJE”,

Redakcja naukowa: dr Mariusz Ruszel, mgr Sebastian Podmiotko
Recenzent: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
Skład: mgr inż. Lidia Mazurkiewicz
Wydawca: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
ISBN: 978-83-946727-6-8