W dniu 24 października 2019 r. studenci z Wydziału Zarządzania kierunków logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne przebywali w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Dzięki dowódcy jednostki – płk. dypl. pil. Krzysztofowi Stobieckiemu podczas naukowej eskapady mieli okazję zwiedzić salę tradycji jednostki, hangary, w których znajdowały się myśliwce MIG-29, a także wieżę kontrolną tamtejszej płyty lotniska. Zapoznali się ponadto z pracą sokolnika odpowiedzialnego za zabezpieczenie lotniska przed nadmierną aktywnością ptaków na tym terenie. Dowiedzieli się też o zakresie obowiązków żołnierzy z 2. grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

Organizatorzy wyjazdu i studenci biorący udział w wycieczce składają serdeczne podziękowania prorektorowi ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – dr. hab. inż. Grzegorzowi Masłowskiemu, prof. PRz za sfinansowanie kosztów podróży.

Dziękują również: mjr. Grzegorzowi Mazurkowi, por. Michałowi Kobylińskiemu, por. Mateuszowi Kociubińskiemu, st. chor. szt. Andrzejowi Urbankowi, panu Mariuszowi Chrościńskiemu, kpt. Marcinowi Babutowi, mł. chor. Stanisławowi Cąkale za interesujące wykłady i zaangażowanie w trakcie naszego pobytu w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Inicjatorem wyjazdu był dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PRz (płk dypl. nawigator), którego w organizacji wyjazdu wsparł prodziekan Wydziału Zarządzania ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką – dr Mariusz Ruszel wraz ze studentami z SKN „Eurointegracja” działającego przy Katedrze Ekonomii WZ: Dominikiem MichalikPrzemysławem Ogarkiem, a także Kamilem Łuką oraz członkami nowo powstającego na Wydziale Zarządzania Koła Bezpieczeństwa Lotniczego.