W dniach 15 – 16 marca 2017 roku grupa 7 studentów, będącymi członkami Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”, wzięła udział w II Krajowej Studenckiej Konferencji Naukowej nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”.

 Pierwszego dnia Konferencji swoje referaty zaprezentowali studenci z czterech ośrodków akademickich, takich jak:

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki  we Wrocławiu,

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

            Program pierwszego dnia sympozjum naukowego składał się z trzech sesji:

- Wybrane zagadnienia teorii i praktyki bezpieczeństwa,

- Bezpieczeństwo w ujęciu historycznym,

-Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa.

W trakcie pierwszego panelu zaprezentowali się studenci powyższych ośrodków ze swoimi referatami. Naszą Uczelnię reprezentowali Gabriela Podolec i Paweł Węgrzyn z tematem „Stosunki międzynarodowe Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec oraz ich wpływ na energetykę Europy”. Podczas pierwszej sesji prelegenci byli oceniani przez jury, które pod koniec Konferencji wybrało najlepszy referat. Nagrodę otrzymał Arkadiusz Kukuła  z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który wystąpił z tematem „Analiza finansowa wydatków na bezpieczeństwo”. Drugie miejsce zajęli Iwona Gadomska i Jarosław Jachna ze Szkoły Głównej  Służby Pożarniczej w Warszawie występujący z tematem „Rodzaje bezpieczeństwa ekonomicznego”. 

            Drugiego dnia Studenckiej Konferencji uczestnicy brali udział w ćwiczeniach realizowanych na terenie lotniska we Wrocławiu. Przed wejściem na lotnisko strażnicy graniczni wykonywali rutynową procedurę potwierdzenia tożsamości.  Studenci wchodzili na teren lotniska w dziesięcioosobowych grupach. Następnie, kiedy wszyscy znaleźli się na terenie terminala, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji oraz Służby Ochrony Lotniska przedstawili wstępnie scenariusz ćwiczeń. Wkrótce po tym wszyscy studenci  przeszli na pokład samolotu. Stewardessy poinstruowały uczestników, aby zajęli miejsca i słuchali poleceń funkcjonariuszy, którzy odgrywali scenę przejęcia samolotu przez terrorystów. W trakcie tych ćwiczeń, studenci zachowywali się jak zakładnicy. Osoby, które zostały przejęte przez Policję i przeprowadzone na  teren terminala, który został wyłączony z użytku. Zakładnicy zostali uprowadzeni na teren terminala, gdzie doszło do konfrontacji rzekomych „terrorystów” oraz Straży Ochrony Lotniska. Sama akcja była przeprowadzona bardzo profesjonalnie, a studenci którzy brali udział w tym przedsięwzięciu nie kryli zaskoczenia z obrotu sytuacji. Tuż po zakończeniu ćwiczeń studenci wymieniali się wrażeniami z przeżytych doświadczeń.

 

Dzięki wyjazdowi studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza nawiązali nowe znajomości, co ważne są gotowi na wielopłaszczyznową współpracę z innymi kołami naukowymi. Wyjazd pozwolił również na prezentację własnych poglądów i prac naukowych, co bezapelacyjnie wpłynie na renomę Uczelni, jak i samych studentów. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i z pewnością ponownie by powtórzyli taki wyjazd.